Mobles Fradera garanteix als seus clients la possibilitat d’anul·lar la seva comanda d’estoc en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat preparat i lloc a la disposició del transportista per al seu enviament, a excepció d’articles sol·licitats per encàrrec.

El Client disposarà d’un termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament de la comanda per a resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. La data del resguard acreditatiu del lliurament servirà a l’efecte de còmput del termini de 14 dies naturals referit en aquesta clàusula. El Client comunicarà a Mobles Fradera dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada haurà de ser lliurat juntament amb l’albarà de lliurament i factura emesa a Mobles Fradera a la següent adreça:

Mobles i Fusteria Fradera SA C/ Marià Fortuny, 1, 08130 Santa Perpètua de Mogoda. O podem encarregar-nos de la recollida.

S’admetran devolucions d’aquells productes que presentin trencaments a causa de causes del transport, per a això el Client haurà de fer-lo constar en el talonari del propi transportista en el moment de la recepció, si notés que l’article pogués estar danyat (cristall) o l’embalatge estigués deteriorat.

Les despeses d’enviament i recollida en cas de devolució (sempre que no sigui per defecte de fàbrica) correran per compte del client.

El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a la botiga en línia de Mobles Fradera sempre que siguin productes d’estoc (lliurament 2-4 dies) i els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. Mobles Fradera retornarà al Client l’import satisfet menys les despeses de transport corresponents en un termini màxim de 30 dies hàbils després de la recepció del producte en el nostre magatzem, sempre que el producte fos rebut per Mobles Fradera en les condicions establertes en el paràgraf anterior. En el cas que els productes retornats tinguessin algun desperfecte, el Client haurà d’indemnitzar a Mobles Fradera l’import corresponent a tals desperfectes, deduint Mobles Fradera aquest import del qual hagués de reemborsar al client a conseqüència de la devolució. El reemborsament de l’import de la compra tindrà lloc a través del mitjà de pagament pel qual el Client hagués efectuat el mateix. En els casos en què el pagament s’hagués realitzat mitjançant transferència bancària, el reemborsament s’efectuarà al compte indicat pel Client.

IMPORTANT: Per excepció, el dret de desistiment no serà aplicable en els següents suposats: Quan es tracti de productes com a sofàs, butaques i altres mobles que hagin estat confeccionats expressament sota petició del client (elecció d’entapissat, mesura, color…) i quan siguin demanats sol·licitats per encàrrec.

Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error de Mobles Fradera, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra botiga EN LÍNIA pot contactar amb el Departament d’Atenció al Client via correu electrònic: info @fraderamobles.com o per telèfon +34 935 601 960 (de dilluns a divendres laborables de 9 a 19h.)